Антикорупция

Начало

Опис на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (подадени през 2019 г)

Виж ТУК