Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

Д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 27.03-03.04.2020 г.

 

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС


През периода 27.03-03.04.2020 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Румъния и Украйна; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Унгария, Полша, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Украйна и Молдова; високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици (H.P.A.I.) в Германия, Унгария и Полша; високо патогенна птича инфлуенца при птиците държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Германия; инфекциозна анемия по сьомгата (I.S.A.) в Норвегия; заразна анемия по конете (E.I.A.) в Румъния; туберкулоза по говедата (B.TB) във Франция и антракс (ANTHRAX) в Хърватия.

България не е докладвала заразни заболявания тази седмица. Румъния е докладвала 5 първични огнища на африканска чума по домашните свине, 18 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 2 първични огнища на инфекциозна анемия по конете. В Унгария се наблюдава тежка епизоотична обстановка, там са докладвани, както следва 139 вторични огнища на африканска чума по дивите свине, 1 първично огнище и 34 първични огнища на високо патогенна инфлуенца по домашните птици. В Полша картината е подобна докладвани са 177 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 вторично огнище на високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици. Докладвано е и 1 първично огнище на антракс в Хърватия.

Целилят материал можете да прочетете ТУК: