Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 22.05-29.05.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСПрез периода 22.05-29.05.2020 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Румъния и Украйна; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Молдова; високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици (H.P.A.I.) в Унгария; чума по дребните преживни животни (P.P.R.) в Турция; шарка по овцете и козите (CAPRIPOX) в Турция; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.) в Германия; говежда спонгиформна енцефалопатия (B.S.E.) в Ирландия; инфекция с Bonamia ostreae (i.B.O.) (вид паразитни водорасли по мидите) в Обединеното кралство; бяс (RABIES) в Турция и Молдова; ензоотична левкоза по говедата (E.B.L.) в Полша и антракс (ANTHRAX) в Турция.

България е докладвала 1 първично огнище и 4 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Румъния е докладвала 6 първични огнища на африканска чума по домашните свине и 16 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Турция е докладвала 6 първични огнища на шап, 3 първични огнища на чума по дребните преживни, 4 първични огнища на шарка по овцете и козите, 12 първични огнища на бяс и 3 първични огнища на антракс. В Унгария се наблюдава следната картина, докладвани са 120 вторични огнища на африканска чума по дивите свине и 2 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици. В Полша се наблюдава подобна ситуация, като са докладвани 67 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 вторично огнище на ензоотична левкоза по говедата. Нова е появата на спонгиформна енцефалопатия по говедата в Ирландия и е докладвано 1 първично огнище.

Целият материал можете да прочетете ТУК: