Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 19.06-26.06.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСПрез периода 19.06-26.06.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша и Румъния; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Литва, Румъния и Словакия; инфекциозна анемия по конете (E.I.A.) в Унгария и Румъния; кои херпес вирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Полша; туберкулоза по говедата (B.TB) в Унгария и ензоотична левкоза по говедата (E.B.L.) в Литва.

България е докладвала 6 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Румъния е докладвала 13 първични и 2 вторични огнища на африканска чума по домашните свине, както и 10 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 3 първични огнища на инфекциозна анемия по конете. В Унгария епизоотичната обстановка продължава да е сложна, като са докладвани 72 вторични огнища на африканска чума по дивите свине, 1 първично огнище на инфекциозна анемия по конете и 2 първични огнища на туберкулоза по говедата. В Полша картината е подобна, докладвани са 1 първично огнище на африканска чума по домашните свине, 48 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 първично огнище на бяс. В Германия перзистира Кои херпес вирусна инфекция като са докладвани 1 първично огнище и 2 вторични огнища. Интересна е появата на ензоотична левкоза по говедата в Литва, докладвано е 1 първично огнище.

Целият материал можете да прочетете ТУК: