Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 02.10-09.10.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 02.10-09.10.2020г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:08), Люксембург (Серотип:08) и Гърция (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Полша и Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, България, Литва, Латвия, Румъния и Словакия; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.) в Германия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия и Унгария; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) в Обединеното кралство и западнонилска треска (W.N.F.) в Германия, Италия, Испания и Австрия.

България е докладвала 6 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 11 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 32 първични и 6 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 5 първични огнища на африканска чума при диви свине. В Германия се наблюдава следната епизоотична обстановка: докладвани са 13 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на инфекциозна хемопоетична некроза, 2 първични огнища на кои херпесвирусна инфекция и 2 първични огнища на западнонилска треска. В Унгария се наблюдава освен докладваните 36 вторични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на кои херпесвирусна инфекция. В Полша положението е по-сложно: докладвани са 1 първично огнище на африканска чума при домашни свине и 53 първични огнища на африканска чума при диви свине. В Западна Европа продължава разпространението на заболяването син език като във Франция са докладвани 15 първични огнища и в Люксембург, където са докладвани 3 първични огнища, като и в двете страни се касае за вирус от серотип:08. По отношение на западнонилската треска са докладвани, както следва: в Германия - 2 първични огнища, в Италия - 1 първично огнище в Испания - 23 първични огнища и в Австрия - 2 първични огнища. На последно място в Обединеното кралство е докладвано 1 първично огнище на туберкулоза при говеда.

Целият материал можете да прочетете ТУК