Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 16.10-23.10.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 16.10-23.10.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:08), Италия (Серотип:04), Люксембург (Серотип:08), Гърция (Серотип:04), Испания (Серотип:08), Хърватия (Серотип:04) и Сърбия (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Полша, Румъния и Украйна; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Холандия; заразна хеморагична септицемия (V.H.S.) в Италия; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция (Серотип: Mycobacterium bovis) и западнонилска треска (W.N.F.) в Германия и Испания.


България е докладвала 7 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 38 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 16 първични и 3 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, както и 7 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на инфекциозна анемия при коне. Сърбия е докладвала 3 първични огнища на син език (Серотип:04). В Германия се наблюдава следната епизоотична обстановка: докладвани са 7 първични огниша на африканска чума при диви свине, 5 вторични огниша на кои херпесвирусна инфекция и 2 първични огнища на западнонилска треска. В Полша са докладвани 1 първично огнище на африканска чума при домашни свине и 46 първични огнища на африканска чума при диви свине. По отношение на заболяването син език в Западна Европа са докладвани: 9 първични огнища (Серотип:08) във Франция; 4 първични огнища (Серотип:04) в Италия; 2 първични огнища (Серотип:08); 1 първично огнище (Серотип:08) в Испания. На Балканския полуостров са докладвани 38 първични огнища в Гърция, 4 първични огнища в Хърватия и 3 първични огнища в Сърбия. По отношение на заболяването западнонилска треска тази седмица са докладвани 2 първични огнища в Германия и 4 първични огнища в Испания. Докладвано е също и заболяването заразна хеморагична септицемия в Италия, като е регистрирано 1 първично огнище. Във Франция е докладвано 1 първично огнише на туберкулоза при говеда (Серотип: Mycobacterium bovis). На последно място е появата на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици в Холандия, като е докладвано 1 първично огнище.

Целият материал можете да прочетете ТУК