Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 23.10-30.10.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС


За периода 23.10-30.10.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:08), Италия (Серотип:04), Гърция (Серотип:04), Испания (Серотип:08), Хърватия (Серотип:04), Република Северна Македония (Серотип:04), Сърбия (Серотип:04) и Босна и Херцеговина (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Полша и Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Холандия; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Холандия; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.) в Република Северна Македония; инфекциозна анемия при сьомга (I.S.A.) в Норвегия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Молдова; ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Полша и западнонилска треска (W.N.F.) в Испания.

България е докладвала 6 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 6 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 28 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, също така и 7 първични огнища на африканска чума при диви свине. Република Сервена Македония е докладвала 12 първични огнища на син език (Серотип:04) и 3 първични огнища на инфекциозна хемопоетична некроза. Сърбия е докладвала 3 първични огнища на син език (Серотип:04). В Германия се наблюдава наличието на 17 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 вторично огнище на кои херпесвирусна инфекция. По отношение на заболяването син език в Западна Европа са докладвали следните държави Франция (4 първични огнища), Италия (11 първични огнища), Испания (1 първично огнище). На Балканския полуостров също се наблюдава разпростанение на синия език като са засегнати Хърватия (11 първични огнища), Република Северна Македония (12 първични огнища), Сърбия (3 първични огнища) и Босна и Херцеговина (1 първично огнище). В Холандия се наблюдава наличието на 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Полша се наблюдава следната епизоотична обстановка, докладвани са 2 първични огнища на африканска чума при домашни свине и 43 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на ензоотична левкоза при говеда. По отношение на заболяването бяс са докладвани 6 първични огнища в Молодова. На последно място в Испания са докладвани 5 първични огнища на западнонилска треска.

Целият материал можете да прочетете ТУК