Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 26.02.2021г.-05.03.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 26.02.2021 г.-05.03.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Серотип:03); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния и Сърбия; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Сърбия; нюкясълска болест (N.D.) в Румъния; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Дания, Австрия, Норвегия, Швеция, Чехия, Естония, Полша, Латвия, Литва и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Дания, Швеция, Чехия, Полша и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Швеция; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; опаразитяване с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) (S.H.B.) в Италия; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) в Германия и ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Полша.

България не е докладвала никакви заболявания. Румъния е докладвала 18 първични и 4 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 35 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на нюкясълска болест и 4 първични огнища на инфекциозна анемия при коне. Сърбия е докладвала 4 първични огнища на африканска чума при домашни свине и 5 първични огнища на африканска чума при диви свине. Германия е докладвала 32 първични огнища на африканска чума при диви свине, 61 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 14 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на туберкулоза при говеда. Унгария е докладвала 75 вторични огнища на африканска чума при диви свине. В Полша епизоотичната обстановка е следната, докладвани са 65 първични огнища на африканска чума при диви свине, 20 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на ензоотична левкоза при говеда. В Словакия са докладвани 56 първични огнища на африканска чума при диви свине. Относно заболяването син език е докладвала само Италия (3 първични огнища) (Серотип:03). Регистрирана е нюкясълска болест в Румъния (1 първично огнище). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали следните държави: Германия (61 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Дания (10 първични огнища), Австрия (4 първични огнища), Норвегия (1 първично огнище), Швеция (7 първични огнища), Чехия (8 първични огнища), Естония (2 първични огнища), Полша (20 първични огнища), Латвия (13 първични огнища), Литва (2 първични огнища) и Украйна (1 първично огнище). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици за докладвали: Германия (14 първични огнища), Франция (9 първични огнища), Дания (3 първични огнища), Швеция (3 първични огнища), Чехия (2 първични огнища), Полша (2 първични огнища) и Украйна (1 първично огнище). Интересна е наличието на паразитното заболяване опаразитяване с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) в Италия (2 първични огнища). Относно заболяването туберкулоза при говеда е докладвала Германия (1 първично огнище). На последно място е заболяването ензоотична левкоза при говеда докладвана от Полша (1 първично огнище).


Целият материал можете да прочетете ТУК: