Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 09.04.2021г.-16.04.2021г.

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС



За периода 09.04.2021 г.-16.04.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния, Сърбия и Украйна; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Сърбия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Естония, Полша и Румъния; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Чехия, Унгария и Полша; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Германия; шарка при овце и кози (CAPRIPOX) в Турция; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; бяс (RABIES) в Полша; туберкулоза при говеда (B.TB) в Германия; ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Литва и антракс (ANTHRAX) в Турция.

България е докладвала 2 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 6 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 26 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 2 първични огнища на инфекциозна анемия при коне. Турция е докладвала 24 първични огнища на шарка при овце и кози и 2 първични огнища на антракс. Сърбия е докладвала 15 първични огнища на африканска чума при домашни свине и 1 първично огнище на африканска чума при диви свине. Германия е докладвала 38 първични огнища на африканска чума при диви свине, 37 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 2 първични и 3 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 5 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен и 1 първично огнище на туберкулоза при говеда. Унгария е докладвала 61 вторични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Полша се наблюдава следната ситуация, докладвани са: 57 първични огнища на африканска чума при диви свине, 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 34 първични и 7 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 5 първични огнища на бяс. Словакия е докладвала 87 първични огнища на африканска чума при диви свине. За заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали: Германия (37 първични огнища), Дания (13 първични огнища), Финландия (2 първични огнища), Норвегия (1 първично огнище), Швеция (6 първични огнища), Естония (2 първични огнища), Полша (2 първични огнища) и Румъния (1 първично огнище). За високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (2 първични и 3 вторични огнища), Франция (1 първично огнище), Чехия (2 първични огнища), Унгария (1 първично огнище) и Полша (34 първични и 7 вторични огнища). Туберкулоза при говеда е регистрирана в Германия (1 първично огнище). На последно място е заболяването ензоотична левкоза при говеда което е докладвано от Литва (2 първични огнища).

Целият материал можете да прочетете ТУК: