ЦОРХВ в медиите

Начало

АГРОЗОНА: ЦОРХВ: Птичият грип у нас е различен от този в Европа

                                                                   

Експертите препоръчват за нов подход в следенето на циркулацията на опасната за пернатите болест

В регионите с висока концентрация на птици да се продължи оценката на мерките за биосигурност, за да се редуцират броя на фермите и рисковете от евентуално проникване на Инфлуенца А вируси, е една от препоръките на проф. Георги Георгиев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) в специална оценка на риска от новата вълна на високопатогенна Инфлуенца А по птиците от щамове H5N8 и H5N2 у нас през 2020 г. Изводът на специалистите е, че изолираните у нас щамове на HPAI H5N8 се различават и от вирусите на HPAI H5N8, които понастоящем циркулират в Централна Европа от Унгария, Германия и Полша, което показва още веднъж, че заразата у нас не е привнесена отвън.

 

Ревизия на фермите

Според специалистите от ЦОРХВ поради припокриване на територии на фона на недостатъчна биосигурност и отглеждането на няколко вида птици едновременно (кокошеви, патици-мюлари и волиерни, какъвто е случаят с община Раковски) с висока плътност и множество икономически субекти на единица площ следва да се помисли за нова промяна в Наредба 44 за регистрацията на животновъдните обекти в раздела Птицевъдство. Близостта на обектите до диви зони и контактът с диви птици е най-големият риск за разпространението на тази зараза, казват от ЦОРХВ. От Центъра препоръчват да се създадат условия за ранна детекция и оповестяване циркулацията не само на HPAI, но и активно издирване и следене на вирусите с нископатогенна характеристика. Това означава още, че самоконтролът, осъществяван до момента чрез серологични изследвания няма да бъде достатъчен за изпълнението на един ефективен надзор на Инфлуенца А по птиците. За да може да се следят по-широк набор от вируси на Инфлуенца А при патиците-мюлари ще трябва да се въведат и вирусологични изследвания на трупове от умрели птици, категорични са експертите. Това може да стане само чрез актуализиране на плановете и засилване за надзора на Инфлуенца А по птиците от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) по региони на основата на т.н. надзор, основаващ се на оценката на риска чрез установяване на циркулиращите Инфлуенца А вируси, съгласно разписаните мерки в държавната програма 2019-2021г.

 

Прочети повече в сайта на Агрозона: https://bit.ly/34M8Qbw