13-та Научна конференция

Начало

Актуални възможности по ,,ХОРИЗОНТ 2020‘‘ през 2020 г., Златина Карова, Министерството на образованието и науката (МОН)