Продукти за растителна защита и техните остатъци

Начало

ИРЕНА БОГОЕВА: „Изводи от консултацията между държавите членки и Европейския орган по безопасност на храните, относно заявлението за употреба на L-cysteine като инсектицид в продукти за растителна з

Прочети материала ТУК