Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Георги Балджиев: Информация за научно становище на ЕОБХ относно безопасността на стрити на прах семена от рапица и ряпа, предлагани като нова храна съгласно Регламент(ЕС)№2015/2283

 

Информация за научно становище на Европейския орган за безопасност на храните относно безопасността на стрити на прах семена от рапица (Brassica napus L.) и ряпа (Brassica rapa L.), предлагани за пускане на пазара като нова храна съгласно Регламент (ЕС) № 2015/2283

 

По искане на Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) изготви научно становище относно безопасността за консумация от хората на стрити на прах семена от рапица (Brassica napus L.) и ряпа (Brassica rapa L.), което дава възможност на ЕК и държавите-членки да вземат решение за разрешаване пускането на пазара на продукта като нова храна в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/2283. Експертите на ЕОБХ считат, че новата храна е безопасна при предложените условия за употреба.

Панелът по хранене, нови храни и хранителни алергени (NDA) на ЕОБХ публикува на 30 юли 2020 г. научно становище относно безопасността за консумация от хора на стрити на прах семена от рапица (Brassica napus L.) и ряпа (Brassica rapa L.).




Ботанически илюстрации на ряпа и рапица, от семената на които се добива новата храна, обект на становището на ЕОБХ.


На 31 декември 2018 г., дружеството Avena Nordic Grain Oy отправи до Комисията искане за разрешаване пускането на пазара на Съюза на посочената храна като нова хранителна съставка в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/2283 , която да се използва в различни храни.
Оценката на ЕОБХ на новата храна се базира на данните предоставени от заявителя в досието на заявлението за разрешение на новата храна във връзка с Регламент (ЕС) № 2015/2283. В методологично отношение, становището на ЕОБХ включва единствено оценка на рисковете, свързани с консумацията на новата храна, съобразно предложените условия за употреба и не прави оценка на новата храна по отношение на заявени здравни ползи.

Целият материал можете да прочетете ТУК: