Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

д-р Аксиния Антонова: Научно становище относно референтните стойности за хранителен прием (DRVs) на хлорид

По искане на Европейската комисия, Панелът по хранене, нови храни и хранителни алергени (NDA) при Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) определи референтни стойности за хранителен прием (DRVs) на хлорид.

Панелът NDA отчита, че няма  налични подходящи биомаркери и резултати от балансови проучвания за определяне на статуса на хлорида, както и адекватни доказателства за връзката между приема на хлорид и здравния статус на населението, които биха могли да бъдат използвани за определяне на DRVs за хлорид. Съществува тясна връзка между баланса на натрия и хлорида в организма.

Натриевият хлорид е основният източник на двата електролита в хранителния  режим на населението на Европейския съюз (ЕС) и обикновено се наблюдават сходни нива на отделяне на натрий и хлорид с урината (на моларна основа).

Следователно, Панелът NDA счита, че референтните стойности за хранителен прием на хлорид могат да бъдат определени  в стойности, еквимоларни (с еднаква моларна концентрация)  на референтните стойности за хранителен прием на натрий за всички групи от населението и са както следва: 1,7 g/ден за деца на възраст 1–3 години, 2,0 g/ден за деца на възраст 4–6 години, 2,6 g/ден за деца на възраст 7–10 години, 3,1 g/ден за деца на възраст 11–17 години и 3,1 g/ден за възрастни, включително бременни и кърмещи жени. За кърмачета на възраст от 7 до 11 месеца се определя адекватен прием от 0,3 g/ден.   

Прочетете целия материал ТУК