Фуражни добавки, продукти и субстанции във фуражи

Начало

Д-р Марина Загорова: Научно становище на Европейския орган по безопасност на храните за безопасност на Ammonium Format (E 295) като фуражна добавка за всички видове животни

 

РЕЗЮМЕ


Настоящото становище е възложено на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) от Европейската комисия с цел панелът за добавки и продукти или вещества във фуражи (FEEDAP) да изтогви научно становище за безопасност на ammonium format като фуражна добавка за всички видове животини.

Добавката е разрешена за употреба и е вписана в регистъра на фуражните добавки. Независимо от това, Комисията е възложила това становище като ново, тъй като:

- разрешението за употреба е издадено под условие, да бъде преразгледано;
- заявителят е подал документацията си по процедурата за разрешаване на фуражни добавки с валидност в Общността;
- към заявлението е приложена допълнителна информация, която касае остатъци в яйца, добити от животни поели добавката с фуража.

Целият материал можете да прочетете ТУК: