Управителен съвет

Начало

д-р. Цветан Василев Димитров, заместник-министър на земеделието, храните и горите

Лозана Илиева Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите

д-р Мирослав Ненков Ненков, заместник-министър на здравеопазването

д-р Светлана Михайловна Йорданова, заместник-министър на здравеопазването

проф. д-р Бойко Димитров Ликов, директор на Център за оценка на риска по хранителната верига