Български

Начало

Аграрен университет, гр. Пловдив     http://au-plovdiv.bg/

Тракийски университет, гр. Стара Загора     http://uni-sz.bg/

Асоциация на конвивиумите на Слоу Фуд в България     http://greencheese.eu/asotsiatsiya-na-konviviumite-na-slow-food-v-balgariya/

Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската Свиня,  гр. Шумен     http://www.arsis-bg.org/

Фондация „Локалфууд.бг“     https://localfood.bg/

Селскостопанска академия     https://www.agriacad.bg/index.php/

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, гр. София  http://www.iasrj.eu/

Център за риск политика в хранителния сектор и туризма към фондация Европейски институт за риск политика  https://erpi.be/bg/