16-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - Наука. Отговорност. Безопасност.

16-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - Наука. Отговорност. Безопасност.

Eлектронно научно списание Bulgarian One Health Journal

Eлектронно научно списание Bulgarian One Health Journal

Неприятеля Thaumetopoea pityocampa и влиянието върху човека и животните

Неприятеля Thaumetopoea pityocampa и влиянието върху човека и животните

ПО-НАДЕЖДЕН, НАУЧЕН И БЕЗПРИСТРАСТЕН АНАЛИЗ

ПО-НАДЕЖДЕН, НАУЧЕН И БЕЗПРИСТРАСТЕН АНАЛИЗ