Управителен съвет

Начало

Иван Маркос Христанов, заместник-министър на земеделието

д-р Момчил Стефанов Неков, заместник-министър на земеделието

д-р Петър Ангелов Грибнев, заместник-министър на здравеопазването

доц. д-р Любомир Стефанов Бакаливанов, заместник-министър на здравеопазването

Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига