Управителен съвет

Начало

доц. Янко Иванов - Доктор, заместник-министър на земеделието, храните и горите

Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите

Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването

д-р Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването

проф. Георги Георгиев - д.в.м.н., директор на Център за оценка на риска по хранителната верига