Български

Начало

 

Български държавни институции:

Министерство на земеделието, храните и горите на Република България
www.mzh.government.bg

Министерство на здравеопазването на Република България

https://www.mh.government.bg/bg/

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

https://bfsa.egov.bg/

Селскостопанската академия

http://www.agriacad.bg/index.php

Българска академия на науките

http://www.bas.bg/

Български контактен център
www.focalpointbg.com

Държавен фонд Земеделие
www.dfz.bg

Национална служба за съвети в земеделието
www.naas.government.bg