Международни

Начало

 

 Европейски организации:

Главна дирекция здравеопазване и потребители ( DG SANTE)
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Службата по храните и ветеринарните въпроси (FVO) 
http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA) 
http://www.efsa.europa.eu/

RASSF
http://ec.europa.eu

European Food Information Council
www.eufic.org
www.foodexperts.net

Достъп до правото на ЕС 
http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm

Портал на ЕС 
http://europa.eu/

 

 Международни организации:

Кодекс Алиментариус 
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

Организация на Обединените Нации за Храни и Земеделие (FAO) 
http://www.fao.org/

Световна здравна организация (WHO) 
http://www.who.int/en/

Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) 
http://www.oie.int/en

Международна конвенция по растителна защита
http://www.ippc.int

Европейска и средиземноморска организация по растителна защита
www.eppo.org