Галерия

Начало

Двойният стандарт при храните в европейския съюз – да сложим проблема на масата - 30.04.18 г.

Конференция, организирана от Българска национална асоциация на производителите на шафран -26.04.18

10-ТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 години наука за храните в услуга на потребителите“