Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ЕКИП ЦОРХВ: НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО Оценка на риска от високо патогенна инфлуенца а по птиците от щам H5N8 през 2019 г. и бъдеща перспектива

  (Актуализация на научно становище на ЦОРХВ от 03.06.2019 г.)

 

За периода 16 февруари – 31 октомври 2019 г., пет епизоотични огнища (ЕО) на HPAI-H5N8 Инфлуенца А по птиците бяха установени в България. За същия период няколко ЕО от слабопатогенни Инфлуенца А (LPAI) вируси бяха обявени в няколко европейски страни  - Дания (две, от щама  H5N1 и едно, от щама H7N7) и по едно ЕО в Германия (от щама H5N1) и в Италия от щама H7N3 (Табл.1 и Карта 3). През периода нямаше нито един случай на Инфлуенца А при диви птици, както и няма данни за циркулация на нов щам на вируса на Инфлуенца А, идващ от Азия към Европа. Не са докладвани и случаи при хора, заразени с вируса на птичата Инфлуенца А в Европейските страни.

 Прочети цялото становище ТУК