Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

проф. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, д.в.м.н.: Оценка на риска от разпространение на АЧС в страните от Югоизточна Европа и определяне на основните рискови фактори за разпространение на болестта

В становище на Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) е оценен потенциалът на заболяването АЧС и рискът от разпространението й в Югоизточна Европа. Оценката е поискана от Европейската комисия, за да се подкрепят усилията за контрол и предотвратяване на разпространението на болестта в региона. ЕОБХ оцени възможността за разпространение на АЧС сред девет страни, свободни от заболяването към момента на възлагането й: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Словения.

Въз основа на събраната информация за потенциалните рискове (показатели) за всяка страна и съответните действащи регламенти на ЕС, прогнозната вероятност от разпространение на АЧС в РЗ в рамките на една година след появата му е оценено като много високо (от 66% до 100%).

Прочетете целия материал ТУК