Документи

Начало

 

НАРЪЧНИК ЗА ВИДОВЕТЕ ОПАКОВКИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

Наръчникът за видовете опаковки на продуктите за растителна защита (ПРЗ) е разработен от Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) с цел унифициране на заявяваните опаковки при попълване на Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (формуляр А) от фирмата заявител. В Наръчника са отразени най-често използваните видове опаковки и основните им характеристики.

Наръчникът ще бъде допълван периодично при наличие на информация за други видове опаковки.

С наръчникът можете да се запознаете ТУК