Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

Д-р БРАНИМИР КАНАКИДИС: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 14.02-21.02.2020 г

През периода 14.02-12.02.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Румъния и в Украйна; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Сърбия и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици (H.P.A.I.) в Чехия и България; инфекциозна анемия по сьомгата (I.S.A.) в Норвегия; бяс (RABIES) във Франция; туберкулоза по говедата (B.TB) във Франция и Австрия.

            България е докладвала 2 първични огнища и 40 вторични огнища на африканска чума по домашните свине, както и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици. По отношение на съседните на България страни се наблюдава следното: в Румъния са докладвани 16 първични огнища и 1 вторично огнище на африканска чума по домашните свине както и 19 първични огнища на африканска чума по дивите свине и в Сърбия са докладвани 14 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Прави впечатление на картината в Унгария където са регистрирани 82 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. В Полша броят на първичните огнища на същата болест е 198.

Целият материал можете да прочетете ТУК: