Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

Д-р БРАНИМИР КАНАКИДИС: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 03.07-10.07.2020 г

През периода 03.07-10.07.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша, Латвия, Румъния, Словакия и Сърбия; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва и Румъния; нюкясълска болест (N.D.) в България; кои херпес вирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Полша и Румъния и антракс (ANTHRAX) в Италия и Румъния.

            България е докладвала 10 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 първично огнище на нюкясълска болест. В Румъния епизоотичната обстановка е по-сложна, докладвани са следните заболявания: 10 първични и 7 вторични огнища на африканска чума по домашните свине, 7 първични огнища на африканска чума по дивите свине, 1 първично огнище на бяс и 1 първично огнище на антракс. Сърбия е докладвала 9 първични огнища на африканска чума по домашните свине. В Унгария са докладвани 67 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. В Полша се наблюдава спад като са докладвани 1 първично огнище на африканска чума по домашните свине, 29 първични огнища на африканска чума по дивите свине и новото е 1 първично огнище на бяс. Интресно е да се отбележи наличието на 2 първични огнища на антракс в Италия и в Румъния.

 Целият материал можете да прочетете ТУК