Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

Д-р БРАНИМИР КАНАКИДИС: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 21.08-28.08.2020 г.

През периода 21.08-28.08.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Гърция (Серотип:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша, Румъния, Словакия и Украйна; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия и Словакия; бяс (RABIES) в Молдова; бруцелоза по говедата (B. Bruc.) в Испания; туберкулоза по говедата (B.TB) в Германия и Италия и западнонилска треска (W.N.F.) във Франция, Италия и Испания.

            България е докладвала 2 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Гърция е докладвала 38 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 29 първични и 7 вторични огнища на африканска чума по домашните свине и 10 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Централна Европа се наблюдава следната епизоотична обстановка: в Унгария са докладвани 43 вторични огнища на африканска чума по дивите свине, в Полша са докладвани 13 първични и 5 вторични огнища на африканска чума по домашните свине и 43 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Интересна е появата на кои херпресвирусна инфекция в Словакия, където са докладвани 2 първични огнища. В Испания е регистрирана бруцелоза по говедата като е докладвано 1 първично огнище. Туберкулоза по говедата е докладвана както следва в Германия 1 първично огнище и в Италия също 1 първично огнище. Наблюдава се развитие по отношение на западнонилската треска в Испания, където са докладвани 14 първични огнища, в Италия са докладвани 3 първични огнища, а във Франция е докладвано 1 първично огнище. На последно място се наблюдава перзистиране на беса в Молдова, където са докладвани 2 първични и 1 вторично огнище.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК