Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

Д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 04.12-11.12.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 04.12-11.12.2020 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:08), Италия (Серотип:04), Люксембург (Серотип:08), Испания (Серотип:08), Хърватия (Серотип:04) и Сърбия (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния и Украйна; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Италия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Италия, Белгия, Обединеното кралство, Дания, Швеция, Полша и Словения; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) във Франция, Холандия, Обединеното кралство, Полша и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Холандия, Белгия, Дания и Норвегия; заразна хеморагична септицемия (V.H.S.) в Белгия; ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици (L.P.A.I.) в Холандия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция и Полша; ензоотична левкоза (E.B.L.) в Полша и антракс (ANTHRAX) в Хърватия.

България е докладвала 41 вторични огнища на африканска чума при домашни свине. Румъния е докладвала 23 първични и 9 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 31 първични огнища на африканска чума при диви свине. Сърбия е докладвала 3 първични огнища на син език (Серотип:04). В Германия епизоотичната обстановка продължава да е сложна, докладвани са 69 първични огнища на африканска чума при диви свине, 14 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 1 вторично огнище на кои херпесвирусна инфекция. В Полша положението също е сложно, докладвани са 58 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 4 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 първично огнище на туберкулоза при говеда и 1 първично огнище на ензоотична левкоза. В Унгария са докладвани 60 вторични огнища на африканска чума при диви свине. По отношение на заболяването син език са докладвали следните държави: Франция (6 първични огнища) (Серотип:08), Италия (7 първични и 1 вторично огнище) (Серотип:04), Люксембург (3 първични огнища) (Серотип:04), Испания (4 вторични огнища) (Серотип:08), Хърватия (5 първични огнища) (Серотип:04) и Сърбия (3 първични огнища) (Серотип:04). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали следните държави: Германия (14 първични огнища), Франция (3 първични огнища), Италия (2 първични огнища), Белгия (6 първични огнища), Обединеното кралство (3 първични огнища), Дания (9 първични огнища), Швеция (3 първични огнища), Полша (1 първично огнище) и Словения (1 първично огнище). При високо патогенната инфлуенца при домашни птици са докладвали следните държави: Франция (1 първично и 1 вторично огнище), Холандия (2 първични огнища), Обединеното кралство (3 първични огнища), Полша (4 първични огнища) и Украйна (1 първично огнище). При високо патогенната инфлуенца при птици държани в плен са докладвали: Холандия (2 първични огнища), Белгия (1 първично огнище), Дания (1 първично огнище) и Норвегия (1 първично огнище). По отношение на ниско патогенната птича инфлуенца при домашните птици е докладвала само Холандия (1 първично огнище). Интересна е появата на заболяването заразна хеморагична септицемия в Белгия (1 първично огнище). На последно място е и заболяването антракс което е докладвано в Хърватия (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК