Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

Д-р Силвия Пеева: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 18-25.10.2019 г.

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС
През периода 18-25.10.2019 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: Син език (BTV 16 и BTV 08) в Гърция и Швейцария, Африканска чума при диви и домашни свине (АЧС) със засегнати страни Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Украйна, Инфекциозна анемия по конете във Франция и Румъния, Кой херпес вирусна инфекция по шараните в ОК и Румъния, Туберкулоза по говедата във Франция и ОК, Ензоотична левкоза в Полша и Западно Нилска Треска в Германия, Франция, Испания и Португалия.

 Прочетете целия материал ТУК