Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ЕКИП ЦОРХВ: СТАНОВИЩЕ относно риска за общественото здраве поради разпространение на вируса на Covid-19 от животновъдните обекти за отглеждане на норки за ценни кожи в България

В момента човечеството е изправено пред пандемия на нов коронавирус – тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), причиняващ заболяването Covid-19. Вирусът се разпространява ефективно сред хората, причинявайки предимно респираторни заболявания с различна степен на тежест. Доказано е също, че вирусът заразява редица животински видове при експериментални условия. Макаците, поровете, котките и златните сирийски хамстери поддържат вирусната репликация в дихателните пътища, а някои от тези видове (резус макаци, млади котки и хамстери) показват леко до умерено клинично заболяване. Освен експерименталните инфекции се съобщава за периодично пренасяне от хора към домашни животни или животни в плен. В няколко изолирани случая котки и кучета, собственост на заразени лица, са дали положителен резултат за РНК на SARS-CoV-2, а понякога котките са показали клинично заболяване. Наскоро, няколко тигри в зоологическата градина в Бронкс (Ню Йорк, САЩ) с респираторни симптоми са потвърдени като положителни за SARS-CoV-2. Във всички случаи е установена пряка връзка със заразени хора или поне други източници на инфекция са били изключени, като не са известни случаи на предаване от тези видове обратно към хората.

През април 2020 г., нидерландското правителство съобщи за появата на респираторна болест и повишена смъртност в две ферми за норки в Нидерландия, с интерстициална пневмония и наличие на РНК на SARS-CoV-2 в проби от органи и назофарингеални тампон-проби. И в двете ферми поне един работник е имал симптоми, свързани с коронавирус, преди появата на заболяването сред норките. Анализът на вирусните последователности, изолирани от норките, показва хората като вероятния източник на първоначалната инфекция и демонстрира предаване между норки и липса на инфекция между фермите. Освен това, наличието на вирусна РНК в инхалационен прах, събран от фермите, показва възможно излагане на работниците на вируса, екскретиран от норките[1]. След въвеждането на Covid-19 във фермата, вирусът се разпространява много бързо сред норките, въпреки че животните са настанени в отделни клетки. Учените стигат до заключението, че вирусът се пренася чрез инфекциозни капчици, чрез храната или постелята, или чрез прах, замърсен с фекална маса от животните.

Подобно на хората, заразената норка може да не проявява симптоми или да развие тежки проблеми, включително пневмония. Смъртността е незначителна в едната ферма и почти 10% в другата.

Към момента (06.07.2020 г.) заразени норки със SARS-CoV-2 са намерени в 20 ферми в Холандия и 3 в Дания, като Дания е най-големият в света производител на кожи от норки.

 

Прочетете целия материал ТУК

[1]https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.23.2001005