Кампания на ЕОБХ „#Stop ASF" в България

Начало

Повече информация за цялата кампания вижте ТУК

Минали дейности по кампанията 2021-2022 ТУК

 

България се присъединява към ЕОБХ в общоевропейската кампания за борба с африканската чума по свинете
(#StopASF)

 

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) заедно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), като национален координатор, обединяват усилията си през 2023 г. в общоевропейска кампания в подкрепа на борбата с африканската чума по свинете (АЧС). Вече четвърта година кампанията #StopASF („Да спрем африканската чума по свинете“) повишава осведомеността на фермери, ловци и ветеринарни лекари в осемнадесет европейски държави, сред които и България, относно това силно заразно заболяване и ги насърчава да предприемат действия за спиране на разпространението му.

„През последното десетилетие африканската чума по свинете оказа сериозно негативно въздействие върху свиневъдния сектор в Европа и продължава да причинява щети на местните и регионалните икономики. Въпреки окуражаващите тенденции според последни данни, че усилията за спиране на разпространението на вируса започват да дават резултат, картината в цяла Европа в никакъв случай не е положителна и трябва да останем бдителни. Особено важна е ролята на фермерите, ловците и ветеринарните лекари при съобщаването на съмнителни случаи“, заяви Бернхард Урл, изпълнителен директор на ЕОБХ.

Кампанията #StopASF насърчава собствениците на индустриални свинеферми и стопанства от тип „заден двор“, ветеринарните лекари и ловците да „откриват, предотвратяват, съобщават“ за случаи на АЧС при домашни и диви свине. Кампанията се провежда в партньорство с местните власти в осемнадесет държави, а в България се координира от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

 

Посетете уебсайта на кампанията на ЕОБХ за АЧС за повече информация, както и за информационни брошури, инфографики, готови за използване публикации в социалните медии и други материали.