Мисия на ЦОРХВ

Начало

Център за оценка на риска по хранителната верига организира и планира изготвянето на научни оценки на риска чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите.