Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

Николай Спасов: Анализ на данните, получени от системата за известяване за храни и фуражи (RASFF), касаещи наличието на пестицидни остатъци за периода 01 април – 30 юни, 2020г.

 

Общият брой нотификации за периода е 61, като 59 са в категория „храни“ и 2 в категория „фуражи“ (Фиг.1). В 41 от общия брой нотификации, рискът е определен като „сериозен“, а в 12 е неопределен. В 8 от случаите рискът не е сериозен.

Информациите за насочване на вниманието са 13, нотификациите за недопуснат внос са 37, предупредителните нотификации са 6, а информациите за последващи действия са 5.

В категория храни, най-многобройни са нотификациите, касаещи „плодове и зеленчуци“ – общо 50, в някои от нотификациите се съобщава за наличие на повече от едно активно вещество.

Намерени са следните нотификации: 1 за бупрофезин, пиридабен и форметанат в пипер от Турция; 1 за фенамифос в пипер от Турция; 1 за бупрофезин в пипер от Турция; 1 за имазалил в банани от Еквадор; 6 за фостиазат в пипер от Турция; 1 за циперметрин, ламбда-цихалотрин и клотианидин в пипер от Уганда; 2 за хлорпирифос в пипер от Турция; 1 за хлороталонил и неразрешеното активно вещество фипронил в чили от Индия; 1 за оксамил в диня от Испания; 3 за пиридабен в пипер от Турция; 1 за ацетамиприд и етоксазол в пипер от Турция; 2 за пиридабен и фостиазат в пипер от Турция; 1 за пиридабен, ацетамиприд и клотианидин в пипер от Турция; 1 за циперметрин в рамбутан от неизяснен произход; 1 за хлорпирифос, циперметрин, металаксил, луфенурон, пропиконазол, тебуконазол, тиофанат-метил, ламбда-цихалотрин, тиаметоксам, индоксакарб, диметоморф, тефлубензурон, дифеноконазол, азоксистробин, трифлоксистробин, боскалид, пираклостробин и неразрешеното активно вещество карбендазим в лозови листа от Египет; 1 за прохлораз в драконов плод от Колумбия; 1 за ацетамиприд в пипер от Турция; 1 за хлорпирифос в ябълки от Полша; 2 за форметанат в пипер от Турция; 1 за пиридабен и ацетамиприд в пипер от Турция; 1 за оксамил в моркови от Италия; 1 за неразрешените активни вещества профенофос и фипронил в пипер от Доминиканска Република; 1 за неразрешеното активно вещество фенбутатин оксид в лимони от Турция; 1 за пиридабен, диметоат и неразрешеното активно вещество ометоат пипер от Турция; 1 за тебуфенпирад в пипер от Турция; 1 за хлорпирифос в круши от Китай; 1 за неразрешеното активно вещество процимидон в червено грозде от Молдова; 1 за пиридабен и фенамифос в пипер от Турция; 1 за неразрешеното активно вещество ометоат в фасул гуар от Индия; 1 за тебуконазол в пипер от Турция; 1 за хлорпирифос-метил в мандарини от Турция; 1 за неразрешените активни вещества карбофуран и карбендазим в пресен лук от Тайланд; 1 за пенконазол, триадименол, тиофанат-метил, миклобутанил и неразрешеното активно вещество карбендазим в консервирани лозови листа от Йордания; 1 за ламбда-цихалотрин, цифлутрин и неразрешените активни вещества амитраз и фипронил в папая от Тайланд; 1 за неразрешеното активно вещество фенбутатин оксид в мандарини от Турция; 3 за бромопропилат в портокали от Израел; 1 за прохлораз в нар от Турция и 1 за пиридабен, ацетамиприд и етоксазол в пипер от Турция.

Целият материал можете да прочетете ТУК: