Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 24-31.01.2020 г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС


През периода 24-31.01.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T., серотип 16) в Гърция; африканска чума по домашните прасета (A.S.F.) в Румъния; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Италия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Украйна; високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици (H.P.A.I.) в Полша и в Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при птиците в плен (H.P.A.I.C.B) в Словакия; инфекциозна анемия по сьомгата (I.S.A.) в Норвегия; инфекциозна анемия по конете (E.I.A.) в Гърция; ниско патогенна птича инфлуенца по домашните птици (L.P.A.I.) в Дания и туберкулоза по говедата  (B.TB) във Франция, Австрия и Унгария.
В България са докладвани 15 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Румъния са докладвани 14 първични огнища на африканска чума по домашните прасета и 42 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Гърция са докладвани 1 първично огнище на син език и 1 първично огнище на инфекциозна анемия по конете. Картината в Унгария е следната: докладвани са 95 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 първично огнище на туберкулоза по говедата. В Полша се наблюдават 148 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 2 първични огнища на високо патогенна инфлуенца по домашните птици.

Целият материал можете да прочетете ТУК: