Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 31.01-07.02.2020 г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС

През периода 31.01-07.02.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция и Испания; африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Гърция, България и Румъния; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Италия, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Сърбия; високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици (H.P.A.I.) в Полша; инфекциозна анемия по сьомгата (I.S.A.) в Норвегия и туберкулоза по говедата (B.TB) в Франция и в Унгария.

България е докладвала 3 първични огнища на чума по домашните свине и 50 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Гърция е докладвано 1 първично огнище на африканска чума по домашните свине за пръв път. Румъния е докладвала 16 първични огнища на африканска чума по домашните свине и 44 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Сърбия са открити 7 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Унгария ситуацията се влошава като са открити 92 вторични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 първично огнище на туберкулоза по говедата. В Полша прави впечатление на високия брой на първични огнища на африканска чума по дивите свине – 80. Интересно е да се отбележи и наличието на 10 първични огнища на туберкулоза по говедата във Франция.

Целият материал можете да прочетете ТУК: