Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 13.03-20.03.2020г.

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС

 
През периода 13.03-20.03.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Белгия (Type/Subtype:08) и в Гърция (Type/Subtype:16); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в България, Румъния и Молдова; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Белгия, Естония, Унгария, Полша, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Сърбия и Молдова; високо патогенна птича инфлуенца по отглежданите птици (H.P.A.I.C.B.) в Германия; инфекциозна анемия по конете  (E.I.A.) в Румъния; кой херпес вирусна инфекция (K.H.V.) в Обединеното кралство; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза по говедата  (B.TB) във Франция и ензоотична левкоза по говедата (E.B.L.) в Литва.

България е докладвала 1 първично огнище на африканска чума по домашните свине. Румъния е докладвала 10 първични огнища на африканска чума по домашните свине, 25 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 5 първични огнища на инфекциозна анемия по конете. Гърция е докладвала 1 първично огнище на син език серотип 16. Сърбия е докладвала 5 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Унгария и в Полша положението се влошава по отношение на африканската чума по дивите свине, двете страни са доклавали, както следва Унгария 99 вторични огнища и Полша 135 първични огнища.

Целият материал можете да прочетете ТУК: