Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 01.05-08.05.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСПрез периода 01.05-08.05.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Type/Subtype:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Молдова; високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици (H.P.A.I.) в Унгария; заразна хеморагична септицемия (V.H.S.) в Чехия; бяс (RABIES) в Румъния; туберкулоза по говедата (B.TB) в Италия и Обединеното кралство; бруцелоза по овцете и козите (с изключение на Brucella ovis) (C/O Bruc.) в Италия.

България е докладвала 2 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Румъния е докладвала 10 първични огнища на африканска чума по домашните свине и 9 първични огнища на африканска чума по дивите свине, както и 1 първично огнище на бяс. В Унгария епизоотичната обстановка продължава да бъде тежка, докладвани са 158 вторични огнища на африканска чума по дивите свине, както и 1 първично и 11 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца по домашните птици. В Полша има 60 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Туберкулоза по говедата се е появила в Италия, където са докладвани 5 първични огнища и 1 вторично огнище, също така се наблюдава 1 първично огнище на същото заболяване в Обединеното кралство. Интересно е да се отбележи и наличието на 1 първично огнище на син език (серотип 04) и също така 1 първично огнище на бруцелоза по овцете и козите в Италия.

Целият материал можете да прочетете ТУК: