Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 12.06-19.06.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСПрез периода 12.06-19.06.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; син език (B.T.) в Италия (серотип 01); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша и Румъния; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Унгария, Полша, България, Литва, Латвия, Румъния, Словакия; нюкясълска болест (N.D.) в Турция; чума по дребните преживни (P.P.R.) в Турция; шарка по овцете и козите (CAPRIPOX) в Турция; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.) в Германия; инфекциозна анемия по сьомгата (I.S.A.) в Норвегия; инфекциозна анемия по конете (E.I.A.) в България и Румъния; ниско патогенна птича инфлуенца по домашните птици (L.P.A.I.) в Италия; кои херпес вирусна инфекция (K.H.V.) в Хърватия; бяс (RABIES) в Полша и Турция и антракс (ANTHRAX) в Турция.

България е докладвала 3 вторични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 първично огнище на инфекциозна анемия по конете. Румъния е докладвала 14 пъривчни огнища и 1 вторично огнище на африканска чума по домашните свине, 10 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 3 първични огнища на инфекциозна анемия по конете. Турция е нотифицирала 12 първични огнища на шап, 4 първични огнища на нюкясълска болест, 2 първични огнища на чума по дребните преживни, 2 първични огнища на шарка по овцете и козите, 10 първични огнища на бяс и 3 първични огнища на антракс. В Унгария перзистира африканската чума по дивите свине като са докладвани 95 вторични огнища. В Полша епизоотичната обстановка е по-спокойна като са докладвани 1 първично огнище на африканска чума по домашните свине, 56 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 първично огнище на бяс. Традиционно в Италия се наблюдава син език от серотип 1 като е докладвано 1 първично огнище. Интересна е появата на заболяването инфекциозна хемопоетична некроза в Германия, като е докладвано 1 първично огнище.

Целият материал можете да прочетете ТУК: