Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 26.06-03.07.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС


През периода 26.06-03.07.2020 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Субтип:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Румъния и Сърбия; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; инфекциозна анемия по конете (E.I.A.) в Румъния; кои херпес вирусна инфекция (K.H.V.) в Германия, Обединеното кралство, Унгария и Хърватия; бяс (RABIES) в Италия и Молдова и туберкулоза по говедата (B.TB) във Франция.

България е докладвала 5 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Румъния е докладвала 11 първични и 2 вторични огнища на африканска чума по домашните свине, 11 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 1 първично огнище на инфекциозна анемия по конете. Сърбия е докладвала 3 първични огнища на африканска чума по домашните свине. В Централна Европа положението е следното: в Унгария са докладвали 72 първични огнища на африканска чума по дивите свине и поява на 2 първични огнища на кои херпес вирусна инфекция. В Полша основен проблем остава африканската чума по дивите свине като са докладвани 65 първични огнища. Във Франция са докладавали 7 първични огнища на туберкулоза по говедата.

Целият материал можете да прочетете ТУК: