Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 31.07-07.08.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС


През периода 31.07-07.08.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Гърция и Република Северна Македония (Серотип:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша, България, Румъния, Словакия, Украйна; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия; инфекциозна анемия по конете (E.I.A.) в Румъния; кои херпресвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия и Чехия; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза по говедата (B.TB) в Германия и Франция и западно нилска треска (W.N.F.) в Португалия.

България е докладвала 1 първично огнище на африканска чума по домашните свине и 4 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Гърция е докладвала 10 първични огнища на син език (серотип 04). Румъния е докладвала 29 първични огнища и 9 вторични огнища на африканска чума по домашните свине, 10 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 2 първични огнища на инфекциозна анемия по конете. В Република Северна Македония са докладвани 18 първични огнища на син език (серотип 04). В Унгария се наблюдава следната картина, където са докладвани 56 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. В Полша положението е по-сложно, където са докладвани 18 първични и 3 вторични огнища на африканска чума по домашните свине и 48 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Докладвани са 1 първично огнище на туберкулоза по говедата в Германия и 5 първични огнища във Франция. В Германия е докладвано и заболяването кои херпесвирусна инфекция, регистрирани са 7 първични и 8 вторични огнища. Интересна е появата на западно нилска треска в Португалия, като е докладвано 1 първично огнище.

Целият материал можете да прочетете ТУК: