Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 24.07-31.07.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС


През периода 24.07-31.07.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия и Република Северна Македония (Субтип:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша, Литва и Румъния; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; туберкулоза по говедата (B.TB) в Обединеното кралство.

България е докладвала 7 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Румъния е докладвала 25 първични и 2 вторични огнища на африканска чума по домашните свине и 11 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Република Северна Македония са докладвали 16 първични огнища на син език от серотип 04. В Унгария епизоотичната обстановка е следната: докладвани са 80 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. В Полша ситуацията е подобна като са докладвани 8 първични огнища на африканска чума по домашните свине и 41 първични огнища на на африканска чума по дивите свине. Интересно е да се отбележи и наличието на 1 първично огнище на туберкулоза по говедата в Обединеното кралство.

Целият материал можете да прочетете ТУК: