Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 07.08-14.08.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСПрез периода 07.08-14.08.2020г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия и Гърция (Серотип:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша, Литва, Румъния и Словакия; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; опаразитяване с Малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) (S.H.B.) в Италия; Кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия, Обединеното кралство и Чехия; антракс (ANTHRAX) в Италия и западнонилска треска (W.N.F.) в Италия и Испания.

България е докладвала 8 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Гърция е докладвала 8 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 38 първични и 2 вторични огнища на африканска чума по домашните свине и 21 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Унгария епизоотичната обстановка е следната, докладвани са 59 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. В Полша ситуацията е подобна, докладвани са 6 първични и 4 вторични огнища на африканска чума по домашните свине и 36 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Новооткритото в Италия e опаразитяване с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) и е докладвано е 1 първично огнище. Пак в Италия са докладвани 1 първично огнище на син език (Серотип:04), 1 първично огнище на антракс и 1 първично огнище на западнонилска треска. Западнонилска треска е открита в Испания, като е докладвано 1 първично огнище.

Целият материал можете да прочетете ТУК: