Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 28.08-04.09.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСПрез периода 28.08-04.09.2020 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; син език (B.T.) в Италия (Серотип:04), Гърция (Серотип:04), Румъния (серотипа не е уточнен), Република Северна Македония (Серотип:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша, Румъния и Словакия; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; чума по дребните преживни (P.P.R.) в Турция; шарка по овцете и козите (CAPRIPOX) в Турция; инвазия с Малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) (S.H.B.) в Италия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Турция и Молдова; туберкулоза по говедата (B.TB) в Германия; антракс (ANTHRAX) в Турция и западнонилска треска (W.N.F.) в Испания.

България е докладвала 1 първично и 5 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Гърция е докладвала 13 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 1 първично огнище на син език, 38 първични и 8 вторични огнища на африканска чума по домашните свине и 12 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Турция е докладвала 2 вторични огнища на шап, 1 първично огнище на чума по дребните преживни, 1 първично огнище на шарка по овцете и козите, 29 първични огнища на бяс и 15 първични огнища на антракс. Република Северна Македония е докладвала 159 първични огнища на син език (Серотип:04). В Унгария епизоотичната обстановка е по-спокойна докладвани са само 26 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. В Полша положението е по-сложно докладвани са 51 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Италия е докладвано 1 първично огнище на инвазия с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida). В Германия е докладвано 1 първично огнище на туберкулоза по говедата. В Испания се наблюдава развитие на инфекцията със западнонилска треска като са докладвани 16 първични огнища.


Целият материал можете да прочетете ТУК: