Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 04.09-11.09.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСПрез периода 04.09-11.09.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:08), Италия (Серотип:04), Гърция (Серотип:04) и Република Северна Македония (Серотип:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша, Румъния и Словакия; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; инфекциозна анемия по сьомгата (I.S.A.) в Норвегия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия и Обединеното кралство; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза по говедата (B.TB) в Германия (Серотип: неустановен) и Франция (Серотип: Mycobacterium bovis) и западнонилска треска (W.N.F.) в Германия, Италия и Испания.

България е докладвала 4 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Гърция е докладвала 33 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 35 първични и 9 вторични огнища на африканска чума по домашните свине, както и 8 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Република Северна Македония е докладвала 34 първични огнища на син език (Серотип:04). В Централна Европа се наблюдава следната епизоотична обстановка: Унгария е докладвала 55 вторични огнища на африканска чума по дивите свине, Полша е докладвала 2 първични и 2 вторични огнища на африканска чума по домашните свине и 34 първични огнища на африканска чума по дивите свине. Наблюдава се проникване на син език във Франция (2 първични огнища) и в Италия (2 първични огнища). По отношение на кои херпесвирусната инфекция има регистриране на заболяването в Германия, където са докладвани 4 първични и 1 вторично огнище и в Обединеното кралство, където са докладвани 6 първични огнища. Туберкулоза по говедата е докладвана в Германия (1 първично и 1 вторично огнище) и във Франция (2 първични огнища) (Серотип: Mycobacterium bovis). Има проникване на западнонилска треска освен в Испания, където са докладвани 2 първични огнища и в Германия, където са докладвани 3 първични и 1 вторично огнище в Италия, където също е докладвано 1 първично огнище.

Целият материал можете да прочетете ТУК