Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 11.09-18.09.2020г.

 

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСПрез периода 11.09-18.09.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; син език (B.T.) във Франция (Серотип: 08), Люксембург (Серотип:08), Гърция (Серотип:04) и в Република Северна Македония (Серотип:04); африканска чума по домашните свине (A.S.F.) в Полша, Румъния и Сърбия; африканска чума по дивите свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; чума по дребните преживни (P.P.R.) в Турция; заразен нодуларен дерматит (L.S.D.) в Турция; шарка по овцете и козите (CAPRIPOX) в Турция; инвазия с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) (S.H.B.) в Италия; нископатогенна птича инфлуенца по птиците държани в плен (L.P.A.I.C.B.) в Германия (Серотип:H5); кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Унгария; бяс (RABIES) в Турция и Молдова; туберкулоза по говедата (B.TB) в Германия (Серотипа не е установен) и Полша (Серотип Mycobacterium bovis); антракс (ANTHRAX) в Турция и западнонилска треска (W.N.F.) в Германия и Италия.

България е докладвала 3 вторични огнища на африканска чума по дивите свине. Гърция е докладвала 25 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 32 първични и 13 вторични огнища на африканска чума по домашните свине, както и 6 първични огнища на африканска чума по дивите свине. В Турция епизоотичната обстановка е сложна докладвани са както следва: 9 първични огнища на шап, 7 първични огнища на чума по дребните преживни, 1 първично огнище на заразен нодуларен дерматит, 4 първични огнища на шарка по овцете и козите, 4 първични огнища на бяс и 21 първични огнища на антракс. В Република Северна Македония се наблюдава влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на синия език (Серотип:04) като са докладвани 78 първични огнища. Сърбия е докладвала 3 първични огнища на африканска чума по домашните свине. В Полша се наблюдава следното, докладвани са 3 първични и 1 вторично огнище на африканска чума по домашните свине, 44 първични огнища на африканска чума по дивите свине и 2 първични огнища на туберкулоза по говедата. Интересна е обстановката в Германия по отношение на следните заболявания: 6 първични огнища на африканска чума по дивите свине, 1 първично огнище на нископатогенна птича инфлуенца по птиците държани в плен, 1 вторично огнище на туберкулоза по говедата и 4 първични огнища на западнонилска треска. По отношение на синия език се наблюдава проникване на заболяването в страните от Западна Европа както следва: 2 първични огнища във Франция (Серотип:08) и 1 първично огнище от същия серотип. На последно място в Италия се наблюдава перзистиране на инвазията с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) като е докладвано 1 първично огнище както и присъствието на западнонилската треска като са докладвани 2 първични огнища.

Целият материал можете да прочетете ТУК