Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 18.09 - 25.09.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 18.09-25.09.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип: 08), Люксембург (Серотип: 08), Гърция (Серотип: 04) и в Република Северна Македония (Серотип: 04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Полша, Румъния и Словакия; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.) в Република Северна Македония; инвазия с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) (S.H.B.) в Италия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза по говедата (B.TB) във Франция (Субтип: Mycobacterium bovis) и западнонилска треска (W.N.F.) в Германия, Франция, Италия, Испания и Унгария.

България е докладвала 2 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 20 първични огнища на син език (Серотип: 04). Румъния е докладвала 24 първични и 11 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 4 първични огнища на африканска чума по диви свине. Република Северна Македония е докладвала 21 първични огнища на син език (Серотип: 04) и 1 първично огнище на инфекциозна хемопоетична некроза. В Унгария се наблюдава следната епизоотична обстановка: докладвани са 51 вторични огнища на африканска чума при диви свине и 1 ново първично огнище на западнонилска треска. В Германия също се наблюдава усложнена епизоотична обстановка: 25 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 вторично огнище на кои херпесвирусна инфекция и 4 първични огнища на западнонилска треска. Във Франция се наблюдава проникване на син език (Серотип: 08) като са докладвани 4 първични огнища, както и 2 първични огнища на туберкулоза по говедата и 2 първични огнища на западнонилска треска. В Люксембург също са докладвани 5 вторични огнища на син език (Серотип: 08). В Италия са докладвани още 3 първични огнища на инвазията с Малък кошерен бръмбар (Aethina tumida), както и 3 първични огнища на западнонилска треска. На последно място в Испания се наблюдава взрив на западнонилска треска, като докладвани са 49 първични огнища. Западнонилската треска е обхванала Германия, Франция, Италия, Испания и достигнала Унгария.

Целият материал можете да прочетете ТУК