Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 06.11-13.11.2020 г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС

 

За периода 23.10-30.10.2020г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; син език (B.T.), Италия (Серотип:04), Люксембург (Серотип:08), Гърция (Серотип:04), Испания (Серотип:01), Португалия (Серотип:04), България (Серотип:04) и Република Северна Македония (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния и Украйна; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Италия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Дания; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Холандия и Обединеното кралство; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Холандия; чума при дребни преживни (P.P.R.) в Турция; шарка при овце и кози (CAPRIPOX) в Турция; бяс (RABIES) в Турция и Молдова; антракс (ANTHRAX) в Турция и западнонилска треска (W.N.F.) в Италия и Испания.

България е докладвала 1 първично огнище на син език (Серотип:04) и 3 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 14 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 16 първични и 6 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 10 първични огнища на африканска чума при диви свине. Турция е докладвала 15 първични огнища на шап, 5 първични огнища на чума при дребни преживни, 9 първични огнища на шарка при овце и кози, 14 първични огнища на бяс и 13 първични огнища на антракс. Република Северна Македония е докладвала 6 първични огнища на син език (Серотип:04). В Германия се наблюдава усложнена епизоотична обстановка, докладвани са както следва: 25 първични огнища на африканска чума при диви свине, 104 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 3 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. По отношение на заболяването син език в Западна Европа са докладвани: в Италия (4 първични огнища), в Люксембург (6 първични огнища), в Испания (1 първично огнище) и в Португалия (1 първично огнище). В Полша са докладвани 54 първични огнища на африканска чума при диви свине. Заболяването африканска чума при диви свине е проникнало в Италия, където са докладвани 2 първични огнища. Заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици е регистрирано в Германия (104 първични огнища), в Холандия (7 първични огнища), в Обединеното кралство (3 първични огнища), в Ирландия (1 първично огнище) и в Дания (2 първични огнища). Високо патогенната птича инфлуенца при домашните птици е докладвана в Германия (3 първични огнища), в Холандия (2 първични огнища) и в Обединеното кралство (1 първично огнище). Не на последно място е и заболяването високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен като е докладвано от Холандия (1 първично огнище). При заболяването западнонилската треска са докладвани 2 първични огнища в Италия и 1 първично огнище в Испания.


Целият материал можете да прочетете ТУК: