Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 13.11-20.11.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 13.11-20.11.2020 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:08), Италия (Серотип:04), Люксембург (Серотип:08), Гърция (Серотип:04) и Испания (Серотип:08); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Италия, Естония, Унгария, Полша, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Холандия, Белгия, Обединеното кралство, Ирландия и Дания; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Холандия, Дания и Швеция; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Холандия; бяс (RABIES) в Румъния и Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) в Германия, Франция и Австрия и западнонилска треска (W.N.F.) в Италия и Испания.

За текущият период България не е докладвала заболявания. Гърция е докладвала 32 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 15 първични и 8 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 20 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на бяс. В Германия се наблюдава тежка епизоотична обстановка, докладвани са 8 първични огнища на африканска чума при диви свине, 77 първични огнища на високо патогенна птича инфлунца при диви птици, 6 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на туберкулоза при говеда. По отношение на заболяването син език в Западна Европа се наблюдава следната картина, докладвани са от Франция (16 първични огнища от серотип:08), Италия (5 първични огнища от серотип:04), Люксембург (5 първични огнища от серотип:08) и Испания (1 вторично огнище от серотип:08). По отношение на заболяването африканска чума при диви свине нов момент е проникване на заболяването в Италия, където са докладвани 3 първични огнища. Високо патогенната птича инфлуенца при диви птици е засегнала следните страни: Германия (77 първични огнища), Холандия (9 първични огнища), Белгия (3 първични огнища), Обединеното кралство (3 първични огнища), Ирландия (2 първични огнища) и Дания (21 първични огнища). Високо патогенната птича инфлунца при домашни птици е отчетена от Германия (6 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Холандия (1 първично огнище), Дания (1 първично огнище) и Швеция (1 първично огнище). От заболяването високо патогенна птича инфлуенца при при птици държани в плен е докладвала само Холандия (4 първични огнища). В Централна Европа положението е следното: Унгария е докладвала 38 вторични огнища на африканска чума при диви свине и Полша е регистрирала 56 вторични огнища на същото заболяване. За заболяването туберкулоза при говеда са докладвали: Германия (1 първично огнище), Франция (3 първични огнища) и Австрия (1 първично огнище). За 47 седмица по отношение на болестта западнонилска треска са докладвали Италия (1 първично огнище) и Испания (2 първични огнища).

Целият материал можете да прочетете ТУК: