Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 20.11-27.11.2020г.

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 20.11-27.11.2020 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Гърция (Серотип:04), Испания (Серотип:01), Хърватия (Серотип:04) и Република Северна Македония (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Италия, Холандия, Белгия, Обединеното кралство, Дания и Словения; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Холандия, Обединеното кралство, Полша и Хърватия; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Холандия и Обединеното кралство; ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици (L.P.A.I.) в Италия; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) в Италия и западнонилска треска (W.N.F.) в Гърция.

През този период България не е докладвала никакви заболявания. Гърция е докладвала 11 първични огнища на син език (Серотип:04) и 1 първично огнище на западнонилска треска. Румъния е докладвала 26 първични и 3 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 27 първични огнища на африканска чума при диви свине. Република Северна Македония е докладвала 2 първични огнища на син език (Серотип:04). В Германия се наблюдава сложна епизоотична обстановка докладвани са както следва 26 първични огнища на африканска чума при домашни свине, 119 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици. В Унгария са докладвани 32 вторични огнища на африканска чума при диви свине. По отношение на заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвани както следва: Германия (119 първични огнища), Италия (2 първични огнища), Холандия (1 първично огнище), Белгия (4 първични огнища), Обединеното кралство (1 първично огнище), Дания (27 първични огнища) и Словения (1 първично и 1 вторично огнище). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали следните държави: Германия (1 първично огнище), Франция (2 първични и 5 вторични огнища), Холандия (2 първични огнища), Обединеното кралство (1 първично огнище), Полша (1 първично огнище) и Хърватия (1 първично огнище). При заболяването високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен са докладвали Холандия (1 първично огнище) и Обединеното кралство (1 първично огнище). Интересна е появата и на заболяването ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици, като е докладвано от Италия (1 първично огнище). На последно място е болестта западнонилска треска за която е докладвано от Гърция (1 първично огнище)

Целият материал можете да прочетете ТУК